Obchodné podmienky

Zhotoviteľ:
Ing. Pavol Verčimák
http://vercimak.com
tel.č. 0948 460 206
Šarišská 499 094 31 Hanušovce n/T
IČO: 48110604
DIČ: 1078182666

Bank. spojenie:

MBANK:
SK82 8360 5207 0042 0516 2095