Detská Univerzita 2015

Technická univezita v Košiciach
ĎAKUJEME videjká z DU sú nádherné !Majka

Technická univerzita v Košiciach je najväčšou univerzitou v regióne východného Slovenska. Momentálne ponúka možnosť štúdia viac ako 16 000 študentom.
Na Slovensku pozorujeme zaujímavý trend. S klesajúcou populáciou sa neustále zvyšuje počet vysokých škôl. Na jednej strane je to pozitívne, širšia paleta možností výberu. Na strane druhej sú univerzity nútené v tomto konkurenčnom prostredí zaujať a pritiahnuť si záujemcov práve na tú svoju Alma mater. Záujem o vysokoškolské štúdium je potrebné rozvíjať už v myslení tej najmladšej generácie, pretože v nich momentálne môžeme vidieť našich potenciálnych študentov.
Aj my vychádzame s iniciatívou priblížiť vysokoškolský život na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) deťom. Prichádzame s možnosťou zoznámiť sa s fungovaním a organizáciou TUKE pre deti v tomto regióne Slovenska.
Detská univerzita je určená žiakom ZŠ 3.-8. ročníka11052863_796285200486275_8964936424632627718_o2
11222442_796285140486281_1109799438871146153_o

11722433_796285130486282_1955668294741700680_o

Komentáre